PŘEDSTAVENÍ PŘEDNÁŠEJÍCÍCH

Daniel Kaminský

Ředitel divize Virtuální instrumentace, ELCOM, a. s.

Daniel Kaminský vystudoval silnoproudou elektrotechniku na VŠB TUO v Ostravě, obhájil kandidátskou práci v oboru energetika a habilitoval se v oboru technické kybernetiky. Od roku 1997 pracuje ve společnosti ELCOM, a.s. Odborně se věnuje problematice virtuální instrumentace a digitálního zpracování signálu.

Christopher Ganz

Group Viceprezident pro oblast Service R&D, ABB Technology Ltd.

je v ABB zodpovědný za zvyšování povědomí v oblasti služeb týkajících se výzkumu a vývoje. Po studiu elektrotechniky na ETH v Curychu a získání titulu PhD v oblasti řízení, zastával různé pozice ve sféře výzkumu a vývoje řídicích systémů pro elektrárny. Později měl na starosti korporátní výzkumný program v oblasti „Control & Optimization (řízení a optimalizace). Ve své současné pozici pracuje na ústředí firmy ABB v Curychu a vede  projekty napříč všemi divizemi v oblasti servisních technologií, což zahrnuje vzdálený přístup a aktivity spojené s internetem věcí. 

Jiří Holoubek

Prezident Elektrotechnické asociace České republiky

Vystudoval obor elektroenergetika na elektrotechnické fakultě VUT v Brně. Pracoval jako projektant a samostatný vývojový pracovník v EZ Praha, později jako odborný asistent na FE VUT v Brně.  Je spoluzakladatelem společnosti ELCOM, a. s., kde se zabývá oblastí kvality elektřiny a realizací zkušeben elektrických strojů. Je členem představenstva Svazu průmyslu a dopravy ČR zodpovědný za agendu Průmysl 4.0. 

Miroslav Marko

Manažer pro spolupráci s obchodními partnery, IBM Slovakia, s.r.o.

Vystudoval Slovenskou Technickou Univerzitu Bratislava, Technologickou Fakultu Trnava, v odboru automatizace výrobních procesů. Kromě práce s obchodními partnery se aktivně věnuje problematice prediktivní analytiky v oblasti výrobních systémů a v oblasti řízení kvality. Aktivně se podílí na zavádění technologií prediktivní analytiky v oblasti výrobních podniků.

Zdeněk Havelka

Digitální architekt zaměřený na využívání nových ICT trendů v podnikové architektuře

Realizátor řady úspěšných projektů ve firmách a ve veřejné správě. Jeho specializací jsou takzvané "chytré procesy" - kombinace procesního přístupu s analytickými modely za využití velkých dat generovaných např. senzory k zvyšování firemní efektivity. Autor originálního Industry 4.0 evaluačního modelu, který se stal východiskem digitálních strategií pro firmy.

Max Lemke

Vedoucí oddělení pro „Komplexní systémy & vyspělou výpočetní techniku", generální ředitelství firmy CONNECT, Evropská komise

Max Lemke je zodpovědný za oblasti vestavěných a kyber-fyzických systémů, vyspělou výpočetní techniku a ICT pro výrobu. Max je také částečně ve firmě CONNECT zodpovědný za společnou technologickou iniciativu ECSEL (Elektronické komponenty a systémy pro evropské vedení) a za partnerství veřejného a soukromého sektoru Továrny budoucnosti. V tomto druhém projektu také zavedl iniciativu I4MS (ICT inovace pro výrobu středních firem). V poslední době se velmi aktivně podílel na rozvoji evropské strategie pro digitalizaci průmyslu pro novou Komisi.

Vladimír Kysela

Manažer procesní automatizace v České republice a na Slovensku

Vladimír Kysela pracuje na různých pozicích v ABB od roku 1997. V současné době je odpovědný za rozvoj ABB na trhu v České republice, počínaje zaváděním specifických průmyslových iniciativ, přes průzkum trhu a vstup na trh v nových segmentech či rozvoj spolupráce s novými partnery. Vedle této role má rovněž přímou zodpovědnost za řízení portfolia ABB pro průmyslovou automatizaci a jeho aplikaci na trhu v České republice  a na Slovensku.

Eduard Muřický

Náměstek ministra průmyslu a obchodu, ředitel sekce průmyslu na Ministerstvu průmyslu a obchodu.

Absolvoval Fakultu mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze. V letech 1992 – 1994 působil na Ministerstvu hospodářství v Agentuře pro rozvoj malého a středního podnikání, kde se věnoval programu Phare. Poté pracoval v manažerských a řídících funkcích ve společnostech Mediatel a JPS. Roku 2008 se stal ředitelem odboru strategií a trendů na Ministerstvu průmyslu a obchodu. Roku 2012 byl jmenován ředitelem sekce průmyslu a od podzimu 2014 řídí tuto sekci z pozice náměstka ministra.

Vladimír Mařík

Předseda představenstva a výkonný ředitel CertiCon, a. s.

Vladimír Mařík absolvoval ČVUT FEL v roce 1975, Habilitoval se v roce 1984 a profesorem v oboru Technická kybernetika byl jmenován v roce 1990. Působil jako vedoucí katedry kybernetiky ČVUT FEL od roku 1999, kdy tuto katedru založil, až do roku 2013. Hlavní odborné zájmy prof. Maříka zahrnují umělou inteligenci, multiagentní a znalostní systémy, softcomputing a aplikace plánování a rozvrhování výroby. V základním výzkumu přispěl v oblastech zpracování neurčitosti v expertních systémech, architektury a jazyků v multiagentních systémech (vedoucí k vytvoření multiagentních platforem AGLOBE a MAST) a také využití ontologických znalostí v multiagentních řídicích systémech.

Armin Glaser

Vice President Product Management

Společnost PILZ je rodinná firma, s více jak 65-ti letou tradicí. S více jak 30 pobočkami po celém světě, patří k jedněm z předních a inovativních hráčů v oblasti bezpečnosti strojních zařízení a jejich automatizace. Majitelé firmy PILZ byli jedním ze zakladatelů a průkopníků vzniku Industrie 4.0 v DE.

Filip Návrat

obchodní ředitel divize Enterprise Solutions and Applications ve společnosti AutoCont CZ a.s.

Filip Návrat vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, obor Matematické metody v ekonomii. Pracoval jako projektový manažer, business development manažer a vedoucí produktového týmu v oblasti informačních a komunikačních technologií. V současnosti působí coby obchodní ředitel divize Enterprise Solutions and Applications ve společnosti AutoCont CZ a.s., kde se zaměřuje především na oblast komplexních integračních projektů ve vazbě na elektronizaci a výměnu dat a podporu inovací a nových technologických směrů.

Hynek Cihlář

Ředitel divize Podniková architektura a konzultace ve společnosti AutoCont CZ a.s.

Ve svých vystoupeních zúročuje své bohaté zkušenosti jednak ze své téměř 20leté IT praxe, z toho 12 let ve společnosti AutoCont, kde zastává pozici ředitele divize Podnikové architektury a poradenství. Díky své praxi v oblasti ICT technologií a automatizace se setkal s řešeními, která pokrývají potřeby zákazníků z výrobních firem. V rámci týmu, kterého je lídrem řeší jak oblast procesního řízení a čím dál více skloňované podnikové architektury, tak oblasti trendů a inovací. V rámci společnosti AutoCont je jedním z klíčových lidí pro tématu Internet věcí a Průmysl 4.0. Ve svých prezentacích se zaměřuje na dopady trendů v ICT a průmyslu na změnu chování a kultury firem. 

Tomáš Duba

Country Manager pro Českou a Slovenskou republiku, Danfoss Drives

Tomáš Duba se celý svůj profesní život věnuje elektrickým pohonům a průmyslové automatizaci. Zastával manažerské pozice ve společnostech SEW-EURODRIVE, FlexLink a Vacon. Po fúzování se společností Danfoss se v červnu 2015 stal Country Managerem nově vzniknuvší divize Danfoss Drives. Aktivně se podílí na zviditelnění skandinávských společností v České republice v rámci Severské obchodní komory.