ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

PPP4.0 v číslech:

  • 214 účastníků
  • 27 přednášek
  • 24 zástupců odborných médií

 

Řekli o konferenci:

Martin Lahoda, Phoenix Contact
„Byl jsem mile překvapen zájmem odborné veřejnosti o téma Průmyslu 4.0 i velkou šíří témat a inspirativních podnětů, které tato konference přinesla. Myslím, že budeme ještě překvapeni, kde všude se s tématem Průmysl 4.0 a Internetu věcí setkáme.“

 

Jan Rollo, Sysgo
„Konferenci PPP 4.0 cítím jako novou událost v kalendáři průmyslových akcí s velkým potenciálem. První ročník byl skvěle organizačně i obsahově zvládnutý. Vysoká kvalita zastoupení firem a institucí v přednáškových blocích i jednotlivých příspěvků poukázala na komplexnost tématu přesahující hranice současného chápaní průmyslových aplikací. Pro mne osobně účast na konferenci znamenala možnost hlubšího zamyšlení nad technologickými požadavky a současnými možnostmi, stejně tak jako nad ekonomickými i sociálními dopady zavedení vyšších stupňů automatizace.”

 

Jan Prokš, Elektrotechnická asociace České republiky
„Jsme potěšeni, že naše konference vyvolala velký pozitivní ohlas mezi odbornou veřejností. Ukazuje se, že přestože téma Průmyslu 4.0 není pro české společnosti novinkou, tak úroveň poznání a aplikace se velmi individuálně odlišuje. Zásadní přínos konference lze spatřovat ve zjištění, že české společnosti nepovažují Průmysl 4.0 pouze za rozšíření či zdokonalení automatizace ve výrobních procesech, ale stejně jako Národní iniciativa pro Průmysl 4.0 vidí budoucnost v silné horizontalizaci (výroby i řízení firem), která jde za hranice výrobního podniku a samozřejmě pokrývá celý životní cyklus výrobku – od projekčních fází až po odstranění po ukončení životnosti.”

 

2016-Závěrečná zpráva

» Stáhnout soubor (1.43 MB)